نقشه برداری

ابلاغیه ها

ابلاغیه رییس سازمان با موضوع تعرفه خدمات نقشه برداری سال  1402 *جدید*

تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1402 *جدید*

ابلاغیه رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با موضوع «دستورالعمل اجرایی خدمات نقشه برداری و دستورالعمل تهیه نقشه توپوگرافی و برآورد حجم برداشت از معادن از طریق روش های نقشه برداری و تعرفه مربوط» مورخ 1401/9/27 *جدید*

پیوست آ- ابلاغیه معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با موضوع خدمات نقشه برداری از معادن مورخ  1401/9/20 *جدید*

پیوست ب- ابلاغیه معاون امور معادن و صنایع معدنی با موضوع موارد مشمول کتمان و نحوه اقدام مورخ 1400/6/2

 پیوست 1: فهرست معادن واجد شرایط نقشه برداری

 پیوست 2: حق الزحمه انجام تصویربرداری برای شرکت در مناقصه

 پیوست 3: فهرست اعضای سازمان نظام مهندسی معدن واجد شرایط و دارای پروانه در دورسته استخراج و نقشه برداریشماره 3

 پیوست 4: حق الزحمه دو کرشناس (معدن و نقشه بردار) معرفی شده توسط سازمان نظام مهندسی معدن استان

پیوست 5: فرم کارشناسی مقدماتی

پیوست 6- دستورالعمل تهیه نقشه توپوگرافی و تعیین حجم برداشت از معادن از طریق روش های ژئودتیکی *جدید*

پیوست 7: گزارش نهایی جهت بررسی در کمیته تخصصی نقشه برداری سازمان استان

پیوست 8: فرآیند اجرای دستورالعمل

پیوست 9- تعرفه و دستورالعمل اجرایی خدمات نقشه برداری سال 1401 (برای منظور نمودن در طرح های اکتشافی و استخراجی) *جدید*

پیوست 10- ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع مصوبات یکصد و بیست و دومین جلسه شورای عالی نقشه برداری کشور مورخ 1401/8/2 *جدید*

پیوست11- ابلاغیه معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه با موضوع ضریب های منطقه ای حقوق عوامل نظارت کارگاهی مورخ 1378/7/12

پیوست 12- مکاتبه رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت مورخ 1401/8/15 *جدید*

 

فرآیند اجرای دستورالعمل

 

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0