پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

گزارش موانع سرمایه گذاری در بخش معدن

 

بخش معدن همواره از جذابیت های لازم برای سرمایه گذاران برخوردار بوده است، اما مانند سایر بازارهای سرمایه پذیر با موانعی در جذب سرمایه گذاری روبرو است، سازمان نظام مهندسی معدن با توجه به مسئولیت های اجتماعی و با توجه به جایگاه مهمی که ازطریق ارتباط مستقیم با مکتشفین و بهره برداران معدنی دارد نسبت به شناسایی این موانع اقدام می کند و تلاش می کند تا با تعامل با دولت در راستای رفع این موانع گام بردارد

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را در مورد موانع سرمایه گذاری بخش معدن،  از طریق ایمیل (Invest@ime.org.ir) به ما اعلام کنید

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0