امروز چهارشنبه, 4 خرداد 1401
  • تماس با ما : 88854686
  • ساعت : ۱۲:۲۴:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ 
  • کد خبر : ۹۲۸۳
اطلاعیه مهم
عدد پی تعیین شده برای سال 1401

بر اساس مصوبه دومین جلسه شورای مرکزی دوره هفتم سازمان نظام مهندسی معدن ایران مورخ پنجم بهمن ماه ۱۴۰۰ عدد پی برای سال ۱۴۰۱، دو میلیون و هفتصد هزار ریال معادل ۲۷۰ هزار تومان تعیین گردید.

 

روابط عمومی سازمان

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0