امروز جمعه, 11 آذر 1401
  • تماس با ما : 88854686
  • ساعت : ۱۴:۴۱:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ 
  • کد خبر : ۹۱۰۸
    /  4
فراخوان
فراخوان اعلام داوطلبی برای عضویت در شورای مركزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران


✅داوطلبان عضویت در شورای مرکزی اعم از اینکه عضو هیئت مدیره سازمان استان ها باشند یا نباشند لازم است با تکمیل فرم داوطلبی تمایل خود را به عضویت در شورا اعلام نمایند.

✅لازم به ذکر است داوطلبان عضویت در شورای مرکزی باید واجد شرایط عمومی عضویت در هیئت مدیره مطابق مفاد ماده ۱۱ قانون و ماده ۵۳ آیین نامه اجرایی آن بوده و به علاوه طبق مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۷ شورای مرکزی که در متن صورتجلسه هیئت عمومی سال ۱۳۹۴ نیز به ثبت رسیده است می بایست دارای شرایط زیر باشند؛
الف_دارای پروانه اشتغال با پایه حداقل یک
ب_عضویت منظم در سازمان از حداقل سه سال قبل از داوطلبی

♦️همچنین رشته مورد نظر برای عضویت در شورای مرکزی باید با رشته تحصیلی کارشناسی انطباق داشته باشد و پروانه اشتغال باید حداقل تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ اعتبار داشته باشد.
 ♦️داوطلبان نباید بدهی حق عضویت داشته و حق عضویت سال ۱۴۰۰ خود را نیز پرداخت کرده باشند.
♦️ داوطلبان می‌توانند فرم اعلام داوطلبی را به دبیرخانه سازمان استان متبوع خود تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ یا مستقیماً به دبیرخانه شورای مرکزی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

✨روابط عمومی سازمان

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0