امروز شنبه, 15 آذر 1399
  • تماس با ما : 88854686
  • ساعت : ۱۴:۵۱:۳۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ 
  • کد خبر : ۸۳۱۸
اطلاعیه
پایان وقت اداری دهم دی ماه 1399، آخرین مهلت تسویه بدهی حق عضویت جهت شركت در انتخابات هیئت مدیره

بند 21 دستورالعمل انتخابات هیئت مدیره
«افرادی که تا یک روز قبل از بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در هیئت مدیره حق عضویت خود را پرداخت کرده باشند و بدهی حق عضویت نداشته باشند مجاز به شرکت در انتخابات می باشند»
به اطلاع می رساند با عنایت به تقویم صادره و دستورالعمل انتخابات از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعضایی که تا پایان وقت اداری دهم دی ماه 1399 نسبت به تسویه بدهی حق عضویت خود اقدام نمایند، مجاز به شرکت در این انتخابات می باشند.
امور روابط عمومی سازمان

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0