امروز شنبه, 27 دی 1399
  • تماس با ما : 88854686
  • ساعت : ۱۰:۲۱:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ 
  • کد خبر : ۵۹۱۴
کارگروه تخصصی روابط عمومی
برگزاری نخستین جلسه كارگروه تخصصی روابط عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران، مورخ بیست و ششم خرداد ماه 1399

جناب آقای دکتر کشاورز، معاون محترم برنامه ریزی و توسعه سازمان سخنرانی به شرح زیر داشتند:

ضمن خیر مقدم به اعضای کارگروه و ارج نهادن به تشکیل چنین جلساتی جهت ارتقاء جایگاه سازمان، از آمادگی خود و سازمان برای برگزاری منظم جلسات این کارگروه خبر دادند.

معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان در ادامه اذعان به این داشتند که سازمان از طریق بخش روابط عمومی هست که به مردم و جامعه معدنی کشور معرفی می­شود و اشاره به این امر داشتند که با ارتباط بیشتر با رسانه ها میتوان بسیاری از مشکلات سازمان را حل نمود.

وی در پایان سخنانشان؛ این بخش از سازمان نباید فقط به دنبال خبر باشد، بلکه باید سراغ صاحب نظران و کارآفرینان این بخش هم باشد و با معرفی آنان به دنبال ارتقای این بخش باشد.

در ادامه مهندس شاهسوارانی، مدیر محترم حوزه ریاست سازمان ضمن قرائت دستور جلسه کارگروه با موضوع اصلی یکپارچه سازی بخش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران، خواستار فعالیت روز افزون این کارگروه شدند.

 

در انتها مقرر گردید، ظرف مدت ده روز شیوه نامه امتیازدهی روابط عمومی استان ها تدوین و نتایج آن در هیئت عمومی سال 1399 ارائه گردد.

                                                   امور روابط عمومی سازمان

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0