امروز شنبه, 27 دی 1399
  • تماس با ما : 88854686
  • ساعت : ۱۷:۲۵:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ 
  • کد خبر : ۴۰۲۷
جلسه ریاست سازمان با مهندس جعفری مدیر عامل شركت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در خصوص پیگیری و پیش برد مفاد تفاهم نامه منعقد شده فی ما بین -مورخ بیستم مهرماه
پیگیری تفاهم نامه منعقد شده با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
در این جلسه مهندس جعفری و دکتر اسماعیلی ضمن تشکر از کمیته مشترک بین نظام مهندسی معدن ایران و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، تاکید فراوان بر ادامه جدی کار داشتند.

جلسه ریاست سازمان با مهندس جعفری مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در خصوص پیگیری و پیش برد مفاد تفاهم نامه منعقد شده فی ما بین -مورخ بیستم مهرماه 

در این جلسه مهندس جعفری و دکتر اسماعیلی ضمن تشکر از کمیته مشترک بین نظام مهندسی معدن ایران و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، تاکید فراوان بر ادامه جدی کار داشتند، همچنین مقرر گردید تعدادی از بند های صورتجلسه مورخ هشتم مهرماه ۱۳۹۸ در اولویت قرار گیرند و پس از آن کلیه بندهای بیان شده جهت اجرایی شدن در دست اقدام گیرند.

                                                                                                                                                        امور روابط عمومی و بین الملل سازمان

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0