امروز شنبه, 27 دی 1399
  • تماس با ما : 88854686
  • ساعت : ۲۱:۴۵:۲۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ 
  • کد خبر : ۳۰۰۵
اعلام آمادگی مرکز توسعه صادرات روسیه برای همکاری با سازمان نظام مهندسی معدن ایرا مورخ ۱۳۹۸.۷.۱۶
جلسه مشترك ریاست سازمان با معاون تجاری بخش بازرگانی سفارت فدراسیون روسیه و همچنین رئیس دفتر نمایندگی مركز توسعه روسیه در حاشیه هشتمین همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی

 

جلسه مشترک ریاست سازمان با معاون تجاری بخش بازرگانی سفارت فدراسیون روسیه و همچنین رئیس دفتر نمایندگی مرکز توسعه روسیه در حاشیه هشتمین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی.
طرفین ضمن استقبال از همکاری مشترک در خصوص تشکیل یک کارگروه اجرایی به منظور گسترش همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی ایران از طریق آموزش، پژوهش و انتقال فناوری های نوین شرکت های روسی به ایران اعلام آمادگی نمودند و در ادامه این جلسه مقرر گردید درخواست‌های همکاری نظام مهندسی معدن ایران به طرف روسی منتقل، تا اقدامات آتی جهت عملیاتی نمودن آن صورت پذیرد-

امور روابط عمومی و بین الملل سازمان

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0