امروز دوشنبه, 23 تير 1399
  • تماس با ما : 88854686
  • ساعت : ۸:۴۲:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ 
  • کد خبر : ۲۸۳۲
سند استراتژی، نقشه راه و برنامه شش ساله سازمان نظام مهندسی معدن ایران تصویب شد
سند استراتژی، نقشه راه و برنامه شش ساله سازمان نظام مهندسی معدن ایران در گردهمایی فصل تابستان رؤسای استان های نظام مهندسی معدن ایران به تصویب رسید

 پس از هشت ماه تلاش و کارتیمی در جهت بهبود عملکرد سازمان، سند استراتژی نظام مهندسی معدن تصویب گردید. این سند شامل چهار فصل: بررسی مفهومی، تحلیل محیطی، تصمیم گیری و برنامه عملیاتی در 227 صفحه ارائه گردید. در این سند چشم انداز نظام مهندسی: چابک ترین و هوشمندترین سازمان در عرصه مهندسی معدن در چارچوب توسعه پایدار در نظر گرفته شد. در این راستا چهار استراتژی نهایی سازمان در شش سال آینده: صیانت از مواد معدنی و افزایش بهره وری، هوشمندسازی، بهبود جایگاه سازمان و ایفای نقش در توسعه اقتصاد معدنی کشور با ترغیب بخش خصوصی در سرمایه گذاری بخش معدن می باشد و همچنین برای ارائه هرچه بهتر استراتژی ها، اصلاحاتی در ساختار چارت سازمانی و شیوه فعالیت ها انجام گردید

امور روابط عمومی و بین الملل سازمان

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0