امروز يکشنبه, 18 خرداد 1399
  • تماس با ما : 88854686
  • ساعت : ۱۲:۴۱:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ 
  • کد خبر : ۲۸۱۶
گردهمایی گروه تخصصی متالورژی
برگزاری نخستین گردهمایی گروه تخصصی متالورژی در دوره ششم مورخ دهم شهریور ماه 1398 در محل سازمان
برگزاری نخستین گردهمایی گروه تخصصی متالوررژی در دوره ششم مورخ دهم شهریور ماه ۱۳۹۸ در محل سازمان، در این جلسه ضمن بررسی دستور کار گردهمایی، رأی گیری به منظور انتخاب اعضای گروه تخصصی متالورژی سازمان صورت پذیرفت

این گردهمایی با ارائه گزارشات مسؤلان گروه تخصصی متالورژی هر استان و بررسی و بحث پیرامون آن آغاز گردید ، همچنین پیشنهادات و مشکلات استانها مطرح و بررسی و جمع بندی گردید و در آخر رای گیری به منظورانتخاب اعضای گروه تخصصی متالورژی سازمان مرکزی طبق نظام نامه مربوطه صورت پذیرفت.

امور روابط عمومی و بین الملل سازمان

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.5.7.0
    V5.5.7.0