امروز پنج‌شنبه, 23 آبان 1398
  • تماس با ما : 88854686
  • ساعت : ۱۴:۰:۲۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ 
  • کد خبر : ۲۷۱۷
انتخاب اعضای کمیته تخصصی نقشه برداری سازمان نظام مهندسی معدن ایران
اولین جلسه كمیته تخصصی نقشه برداری دوره ششم سازمان نظام مهندسی معدن ایران، در محل شورای مركزی
برگزاری جلسه کمیته تخصصی نقشه برداری
مهمترین رویداد جلسه، انتخاب اعضای کمیته تخصصی نقشه برداری سازمان نظام مهندسی معدن ایران بود.

اولین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری دوره ششم سازمان نظام مهندسی معدن ایران مورخ 1398/5/22 در محل سازمان مرکزی برگزار شد.

مهمترین موضوعات مورد بحث در این نشست عبارتند از:

-چگونگی اعطای پروانه اشتغال به نقشه برداران با توجه به موارد مندرج در فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن

-در خصوص نحوه گسترش فعالیت های اجرایی در زمینه نقشه برداری

-پیشنهاد افزایش ضریب خدمات نقشه برداری با لحاظ شرایط منطقه ای و سختی کار

-مقرر گردید سازمان استان ها اهتمام لازم نسبت به سیستم ارجاع کار و خدمات در زمینه ارائه خدمات نقشه برداری به صورت جدی را پیگیری نمایند.

-همچنین تعیین و انتخاب اعضای کمیته تخصصی نقشه برداری نیز از دیگر دستور کارهای این جلسه بود.

 

امور روابط عمومی و بین الملل سازمان

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.5.4.0
    V5.5.4.0