امروز يکشنبه, 18 خرداد 1399
  • تماس با ما : 88854686
  • ساعت : ۱۴:۴:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ 
  • کد خبر : ۱۹۲۹
برگزاری جلسه کمیته تدوین دستورالعمل ها
جلسه كمیته تدوین دستورالعمل‌ها روز دوشنبه مورخ 98/2/23 در محل سازمان تشكیل شد.

جلسه کمیته تدوین دستورالعملها با حضور رییس سازمان و اعضای کمیته روز دوشنبه مورخ 98/2/23 از ساعت 12 تا 13/30 در محل سازمان تشکیل شد. بررسی شرح شغل مسئول فنی آزمایشگاههای مواد معدنی و تایید صلاحیت آنها و بازنگری دستورالعمل انتخابات شورای مرکزی سازمان از مهمترین موارد مطرح شده در این جلسه بود.

امور روابط عمومی و بین المللی سازمان

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.7.0
    V5.5.7.0