امروز يکشنبه, 24 تير 1403
  • تماس با ما : 88854686
  • ساعت : ۱۳:۰۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ 
  • کد خبر : ۱۴۱۹۳
ابلاغ
ابلاغ نظام نامه روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام مهندسی معدن توسط دكتر بستامی رییس سازمان

روابط عمومي و امور بين الملل بخشي از وظايف سازمان و عملي مستمر، مداوم و طرح ريزي شده است كه از طريق آن ضمن معرفي سازمان، تفاهم و پشتيباني اشخاص و نهادهاي مربوط را تبيين مي كند، لذا در راستای به روز رسانی، رفع ایرادات موجود، حسن سابقه و توانمندی افراد شاغل در این واحد و به موجب مفاد مندرج در مواد ٢ و ٢٢ قانون نظام مهندسي معدن، مواد ۶۶ و ١٠۶ آئين نامه اجرايي آن و طبق ساختار تشكيلاتي سازمان، پس از اخذ نظر استانها و اعمال دیدگاه  آنان " نظام نامه روابط عمومی و امور بین الملل سازمان"  که در جلسه مورخ ١۴٠٢/١٢/١٣ به تصویب شورای مرکزی رسیده است، توسط دکتر بستامی، رییس سازمان ابلاغ گردید.

 روابط عمومی سازمان

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0