امروز يکشنبه, 16 بهمن 1401
  • تماس با ما : 88854686
  • ساعت : ۱۳:۲۲:۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ 
  • کد خبر : ۱۰۹۹۲
جلسات شورای مرکزی
هفدهمین جلسه شورای مركزی دوره هفتم سازمان نظام مهندسی معدن ایران روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم دی ماه 1401 برگزار گردید


هفدهمین جلسه شورای مرکزی دوره هفتم سازمان نظام مهندسی معدن ایران روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم دی ماه 1401 برگزار گردید.


در این جلسه دکتر بستامی رئیس سازمان ضمن ارائه گزارش مبسوطی از عملکرد مالی و اجرایی 9 ماهه سازمان در سال 1401، از اجرای دستورالعمل کارآموزی در آینده نزدیک، بازنگری عناوین رشته های اصلی و مرتبط، بازنگری دستورالعمل صدور پروانه اشتغال و پیگیری اجرای ماده 35 قانون خبر داد ودر ادامه جلسه آئین نامه اجرایی بند «ط» ماده 83 آئین نامه اجرایی قانون در خصوص موارد انتظامی خلاف شئون حرفه ای پس از اعمال نظرات استانها به تصویب شورای مرکزی رسید. تصویب نظام نامه بازرسین سازمانهای استانی و نظام نامه شورای انتظامی سازمانها و کمیته انتظامی شورا از موارد دیگری بودند که با اعمال نظرات استانها به تصویب شورا رسید. همچنین دکتر کیامهر عضو شورای آموزش و پژوهش سازمان گزارش مبسوطی را از برنامه آموزشی سازمان و ایجاد سامانه الکترونیکی آموزشهای سازمان ارائه نمودند. تاکید بر اولویتهای اجرای برنامه آموزشی، رفاهی و اطلاع رسانی رخدادهای سازمان به اعضاء و فعالان صنفی از موارد دیگری بود که در این جلسه مورد ارزیابی قرارگرفتند.


روابط عمومی سازمان

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0