امروز چهارشنبه, 24 مهر 1398
  • تماس با ما : 88854686
  • ساعت : ۹:۳۵:۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ 
  • کد خبر : ۲۵۵۶
برگزاری ششمین جلسه کمیته تدوین دستورالعمل‌ها
برگزاری ششمین جلسه كمیته تدوین دستورالعمل‌ها در دوره ششم شورای مركزی در محل ساختمان اصلی وزارتخانه مورخ 1398/4/17
این جلسه با حضور مدیر کل نظارت امور معدنی، رئیس اداره نظام مهندسی وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنین معاون فنی سازمان و اعضای شورای مرکزی برگزار گردید. دراین جلسه کلیاتی در خصوص نحوه محاسبه مشاغل پاره وقت، به منظور دریافت و ارتقاء پروانه اشتغال مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امور روابط عمومی و بین الملل سازمان
امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.2.1.0
    V5.2.1.0